Awdurdod y Parc Cenedlaethol (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) 16/06/21

Dyddiad y Cyfarfod : 16/06/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:          Cynghorydd P Harries

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:          Cynghorydd Mrs D Clements

3.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5.     Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Aelodaeth yr Awdurdod, ei Bwyllgorau, Grwpiau a Chyrff Allanol

Mae’r adroddiad yn cadarnhau penodiad Aelodau i’r Awdurdod, ei Bwyllgorau mewnol, Grwpiau a Chyrff Allanol.

Cofnodion a Gynhaliwyd