Archif Pwyllgor Oriel y Parc

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 26/01/2011 a 20/04/2011.

Dydd Mercher, 20 Ebrill 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 26ain o Ionawr 2011

4. Ystyried adroddiad cyffredinol gan y Pennaeth Rheoli Busnes (Adroddiad 012/11)

Dydd Mercher, 26 Ionawr 2011

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 27 Hydref 2010

4. Ystyried adroddiad cyffredinol gan y Pennaeth Rheoli Busnes (Adroddiad 01/11)

5. I dderbyn cyflwyniad gan Amgueddfa Cymru ar yr arddangosfa sydd i ddod