Sant Ffraid

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 35 llath (35m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Llwybr o gerrig rholiog yn arwain tuag at y golygfan.

Llwybr byr o gerrig rholiog o’r maes parcio i olygfan, goriwaered 1:20.

Golygfeydd o Hafan San Ffraid. Dim seddau.

Cyfleusterau Cyhoeddus hygyrch yn Dale a Little Haven.

Cadair Olwyn 35m.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM802108

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau