Sant Ffraid i Bwynt y Tŵr

Taith Cadair Owyn

PELLTER: 1.1 milltir (1.8 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Rhannau serth, garw mewn mannau, golygfeydd arfordirol.

Ar ôl llwybr byr o gerrig rholiog i’r safle picnic mae llethr serth lawr at 1:10 am 20m yna 1:8 am 20m, dim glanfeydd.

Yna 200m arall o lwybr ag arwyneb iddo drwy gae i glwyd sy’n arwain at ben y clogwyn gyda 1:10 am 40m.

O’r fan honno ymlaen mae’r llwybr yn arw ac heb ei wella, yn fwdlyd pan fydd yn wlyb, gyda rhediad sy’n cynyddu’n gyson oddeutu 1:20.

Un sedd ger y cychwyn, un sedd hanner ffordd. Dwy glwyd allai fod angen cymorth ar ddefnyddwyr cadeiriau olwyn hir i fynd drwyddynt. Cyfleusterau Cyhoeddus hygyrch yn Dale a Little Haven.

Llwybr Mynediad Hawdd 1.8 km.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM802108

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau