Monk Haven

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 536 yards (490m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Llwybr trwy gwm coediog i’r bae bach.

Dilynwch y llwybr troed i’r arfordir o’r maes parcio bach ger yr eglwys.

Mae’r llwybr yn dilyn cwm coediog sydd wedi’i warchod rhag poeri’r heli gan wal fôr drawiadol. Arwyneb anwastad gyda graddiant ysgafn.

Golygfeydd da tuag at Gaer Dale a thros y Porthladd. Toiledau ym maes chwarae Sant Ishmael.

Cadair Olwyn 490 metr.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM830067

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau