Bae Lindsway

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 1.0 milltir (1.55 km) Cyfanswm cylchdaith bosibl 3.55 km
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (NID yw’n hygyrch i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: ar draws cae, wedyn ymyl clogwyn.

Prosiect sy’n canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i gadeiriau olwyn ond nid yw’n darparu arwyneb arbennig.

Mae llwybr byr o gerrig wedi’u rholio yn arwain at safle picnic. Ar ôl hynny, mae’r arwyneb yn laswellt, ac yn feddal pan yn wlyb (mwdlyd mewn mannau).

O doiledau maes chwaraeon St Ishmaels mae’r llwybr yn croesi dau gae i gyrraedd copa’r graig. Mae’r unig fryn serth (1:10) o ymyl yr heol i’r cae (20m).

Mae gweddill y llwybr i’r arfordir ychydig yn fwy serth nag ydyw’n wastad. Dim llethr ar yr ochr. O gopa’r graig, mae’r llwybr yn dilyn Llwybr Arfordir Penfro i Great Castle Head, ychydig i lawr y tyle’r holl ffordd i’r dwyrain (i’r gorllewin tynnwyd pum sticil, ond ar ôl 0.5km mae’r graddiannau’n codi i 1:3 gyda chwymp groes ).

Mae proffil y llwybr wedi erydu ychydig yn y canol; efallai y caiff ei lenwi maes o law. Mae’n bosib dychwelyd trwy’r llwybr ceffylau a’r isffordd, ond am nawr efallai mai dim ond i’r cadeiriau mwyaf gwydn y bydd hyn yn ymarferol. Mae’r adran ar y llwybr ceffylau yn drac mynediad i fferm. Mae’n arw mewn mannau gyda rhai llethrau; efallai y bydd yn addas i gadeiriau antur.

Toiled ym maes chwarae Sant Ishmael. Antur 0.75 km i’r ail sedd ar Lwybr yr Arfordir, a hefyd hyd at 0.8 o lwybr. Mynediad Hwylus ar Lwybr yr Arfordir, 1 km o lwybr ceffylau, 1 km o ddychwelyd ar yr heol.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM838071

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau