Abercastell i Gwm Badau

Taith Fer

PELLTER/HYD: 300m 10 munud bob ffordd
CLUDIANT CYHOEDDUS: *Strumble Shuttle 404 (*tymhorol, galw a teithio)
CYMERIAD: Hawdd cerdded radd gydag arwyneb eang a llyfn, golygfeydd o fythynnod traddodiadol, cychod pysgota a ‘n bert harbwr

 

Parcio: Cyfyngedig, ar lan y môr yn Abercastell (SM853337)

Hyd: 300m bob ffordd. Gradd: Hamddenol.

Arwyneb: Siâl.

Toiledau: Abercastell (SM854336)

Ffôn: Abercastell (SM854336)

Dechreuwch ar ochr orllewinol yr harbwr ac ewch trwy’r giât. Mae’r llwybr yn mynd heibio i’r harbwr, a ddefnyddiwyd gan gychod masnach bach tan ymhell i mewn i’r ganrif ddiwethaf.

Mae’r odyn galch, sydd wedi’i chadw’n dda, ar ddechrau’r llwybr yn atgof arall o orffennol diwydiannol Sir Benfro.

Dau ganon wyneb i waered yw’r hyn sy’n ymddangos fel pyst rhydlyd ar hyd y llwybr ac maen nhw’n dod o ffrigad Ffrengig a ddaeth i’w diwedd yn y môr gerllaw.  Erbyn hyn, maen nhw’n byst angori.

Glaniodd Americanwr o’r enw Alfred Johnson yn Abercastell ar Awst 12fed 1876 – ef oedd y dyn cyntaf i groesi’r Môr Iwerydd ar ei ben ei hun mewn cwch

Abercastle

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM852336

CYMRWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau