Gwobr Sandford yn rhoi Castell Henllys ar frig y dosbarth

Posted On : 28/11/2023

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys wedi derbyn Gwobr Sandford am y pumed tro.

Mae’r atyniad poblogaidd i ymwelwyr, sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac sydd â’r nod o ddod â byd ein hynafiaid hynafol yn fyw, yn un o ddim ond pum safle yng Nghymru i dderbyn yr achrediad hwn ar gyfer ei raglen addysg.

Sefydlwyd cynllun Gwobr Sandford ym 1975 i annog y rhai sy’n gyfrifol am redeg tai hanesyddol i werthfawrogi eu rôl addysgol bwysig, i ddarparu cefnogaeth a monitro safonau. Ar hyn o bryd mae’n cael ei reoli gan yr Ymddiriedolaeth Addysg Treftadaeth mewn partneriaeth â Phrifysgol Bishop Grosseteste, ac mae’n asesiad annibynnol o raglenni addysg mewn safleoedd treftadaeth, amgueddfeydd, archifau a chasgliadau ar draws Ynysoedd Prydain.

Dywedodd Owen Edwards, Rheolwr Castell Henllys:

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr fawreddog hon eto. Dros y blynyddoedd, mae ymweliad â Chastell Henllys bron wedi dod yn ddefod taith i blant ysgol yn Ne-orllewin Cymru. Mae’r ffaith ein bod yn un o ddim ond pum safle yng Nghymru i sicrhau’r achrediad hwn eleni yn dyst i waith caled ein staff.

“Diolch yn arbennig i’r Arweinydd Digwyddiadau a Gweithgareddau, Liz Moore, ac i Liz Rooney, sy’n gweinyddu’r teithiau ysgol, ynghyd â’r holl staff sy’n cymryd rhan yn y rhaglen ysgolion.”

Mae Castell Henllys yn cynnig ystod o brofiadau dysgu cyffrous a throchol ar gyfer ysgolion sy’n ymweld, gan gynnig cyfle i bobl ifanc deithio’n ôl mewn amser gyda dehonglwyr mewn gwisg a dysgu am fywyd Oes yr Haearn mewn ffordd hwyliog, ddifyr a chofiadwy. Mae sesiynau hefyd ar gael ar Oes y Cerrig, y Rhufeiniaid a’r Llychlynwyr, ynghyd â sesiwn Lenyddiaeth ac Iaith yn seiliedig ar y Mabinogion.

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen addysg yng Nghastell Henllys, ewch i www.castellhenllys.com.

School children entering Castell Henllys and being greeted by costumed guides.