Adborth Digwyddiadau

Dywedwch wrthym am eich profiad

Bydd yr hyn sydd ar eich meddwl yn ein helpu i wella’n digwyddiadau yn y dyfodol. Ni chaiff unrhyw fanylion personol eu storio.

  Digwyddiad:
  Dyddiad:
  Arweinydd:

  Dywedwch wrthym am y digwyddiad
  Wnaethoch chi fwynhau’r digwyddiad? (ticiwch) (1 = dim o gwbl / 5 = yn fawr iawn)
  Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf? Gallem fod wedi gwneud unrhyw beth yn well?
  Ydy’r digwyddiad wedi eich helpu i ddeall pam fod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn lle arbennig? (ticiwch) (1 = dim o gwbl / 11 = ydy, yn fawr iawn)

  Dywedwch wrthym amdanoch chi
  O ble ydych chi’n dod?

  Ydych chi?

  I gysylltu â ni'n uniongyrchol neu ddod o hyd i ffyrdd eraill o anfon adborth atom

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
  Parc Llanion
  Doc Penfro
  Sir Benfro, SA72 6DY
  Ffoniwch ni: 01646 624800
  Ebost: addysg@arfordirpenfro.org.uk