Pwyllgor Personėl (Cyfarfod Anghyffredin) 13/01/21

Meeting Date : 13/01/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Ystyried Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd P Kidney:

“Bod yr Awdurdod yn ystyried gwasanaeth mentor ar gyfer staff yr Awdurdod i drafod unrhyw broblemau neu orbryder yn sgîl y pwysau ychwanegol sydd ar eu hysgwyddau oherwydd y pandemig presennol” a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 04/12/20.

 

 

Cofnodion a Gynhaliwyd