Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 27/09/2023

Dyddiad y cyfarfod : 27/09/2023

14:00, Rhith-gyfarfod

1.Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

   Enwebiad derbyniedig: Mrs Sarah Hoss

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

    Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023

6. Nodi’r Log Gweithredu  o’r cyfarfod blaenorol

7. Ystyried diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynorthwyo a Datblygu Aelodau