Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 17/04/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 17/04/2024

14:00, Rhith-Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06 Rhagfyr 2024

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynorthwyo a Datblygu Aelodau

6. Cyflwyno diweddariad i’r Aelodau ar y Seminar Aelodau Cymru 2024