Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 14/06/23

Dyddiad y Cyfarfod : 14/06/2023

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Chwefror 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar Gynorthwyo a Datblygu Aelodau