Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 06/12/2023

Dyddiad y Cyfarfod : 06/12/2023

14:00, Rhith-gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Medi 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynorthwyo a Datblygu Aelodau