Pwyllgor Adolygu Gweithredol 27/09/23

Dyddiad y cyfarfod : 27/09/2023

10yb, Rhith-Gyfarfod

1.Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

    Enwebiad derbyniedig: Dr R Plummer

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

    Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin 2023 

6. Nodi’r log gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

7. Ystyried yr adroddiad canlynol:

06/23    Ysgolion Awyr Agored

07/23    Rheoli Diogelwch Gwirfoddolwyr

08/23    Adroddiad am Berfformiad am y cyfnod a ddaeth i ben ar 31 Gorffennaf 2023

8. Derbyn cyflwyniad gan y Cyfarwyddwr Adfer Natur a Thwristiaeth ar yr ymateb Aml-asiantaeth i’r pandemig Ffliw Adar yn ddiweddar.