Pwyllgor Personėl 15/09/21

Dyddiad y Cyfarfod : 15/09/2021

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2021.

4. Ystyried y Cylch Gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Pwyllgor Adnoddau Dynol

5. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

04/21 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf.

 

Cofnodion a Gynhaliwyd