Awdurdod y Parc Cenedlaethol Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 15/06/22

Dyddiad y Cyfarfod : 15/06/2022

10am, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:          Cynghorydd Mrs D Clements
Cynghorydd P Morgan

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:         Dr R Heath-Davies
Cynghorydd P Morgan

3.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5.     Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Aelodaeth yr Awdurdod, ei Bwyllgorau, Grwpiau a Chyrff Allanol
Mae’r adroddiad yn cadarnhau penodiad Aelodau i’r Awdurdod, ei Bwyllgorau mewnol, Grwpiau a Chyrff Allanol.