Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 15/02/23

Dyddiad y Cyfarfod : 15/02/2023

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Mrs J James

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mai 2022

6. Ystyried diweddariad gan y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynorthwyo a Datblygu Aelodau