Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 11/05/22

Dyddiad y Cyfarfod : 11/05/2022

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 2 Chwefror 2022

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd sy’n rhoi diweddariad cyffredinol ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

Cofnodion a Gynhaliwyd