Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 10/02/21

Dyddiad y Cyfarfod : 10/02/2021

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2020

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd sy’n rhoi diweddariad cyffredinol ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau

 

Cofnodion a Gynhaliwyd