Pwyllgor Adnoddau Dynol 28/06/23

Dyddiad y cyfarfod : 28/06/2023

10:00yb, Rhith-Gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs J James

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:
a) 23 Tachwedd 2022
b) 8 Chwefror 2023

6. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

7. Ystyried yr adroddiad canlynol:

01/23 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf.