Pwyllgor Adnoddau Dynol 17/01/24

Dyddiad y Cyfarfod : 17/01/2024

2pm, Rhith-Gyfarfod

1 Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 4 Hydref 2023

4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod Fforwm y Gweithwyr a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2023

5. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

6. Ystyried yr adroddiad canlynol:

01/24 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf.