Pwyllgor Rheoli Datblygu 16/06/21

Dyddiad y Cyfarfod : 16/06/2021

Rhith-Gyfarfod yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Cyng R Owens

 

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:     Dr M Havard

                                          Cyng P Kidney

Cofnodion a Gynhaliwyd