Awdurdod Y Parc Cenedlaethol 07/02/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 07/02/2024

10yb, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 20 Rhagfyr 2023

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Cyhoeddiadau’r Cadeirydd

6. Derbyn adroddiad cyfarfodydd y Pwyllgor Rheoli Datblygu a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2023 & 8 Ionawr 2024

7. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adolygu Gweithredol a gynhaliwyd ar 06 Rhagfyr 2023

8. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau a gynhaliwyd ar 06 Ragfyr 2023

9. Ystyried adroddiad cyfarfod y Fforwm Gwirfoddolwyr a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2023

10. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Adnoddau Dynol a gynhaliwyd ar 04 Hydref 2023

11. Ystyried adroddiad cyfarfod y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol a gynhaliwyd ar 08 Tachwedd 2023

12. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

01/24    Cynllunio Cyllideb Ddrafft 2024/25

02/24    Codi Tâl Dewisol Cyn Ymgeisio

03/24    Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy