Sut i ddefnyddio’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd

Adroddiad terfynol Paratowyd gan LUC Chwefror 2023

Sut i ddefnyddio’r Asesiad Seilwaith Gwyrdd

 

3.1 Datblygwyd canllaw i hyrwyddo cyflawni SG yn llwyddiannus ledled Sir Benfro a dangos sut y dylid defnyddio’r Asesiad SG gan gynulleidfaoedd amrywiol. Bydd hyn yn darparu fframwaith i helpu i gyflawni SG yn effeithiol, gan gefnogi’r broses gynllunio a’i gweithredu a’i rheoli’n llwyddiannus.

3.2 Yn wahanol i adroddiadau eraill, ni chynlluniwyd y gwaith hwn i’w ddarllen o’r dechrau i’r diwedd. Yn hytrach, mae gwahanol adrannau’r wefan yn cysylltu â’i gilydd er mwyn i ddefnyddwyr archwilio cydrannau allweddol SG ar y raddfa strategol ac ar draws y tair ffrwd waith unigol. Mae fformat y wefan hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ganolbwyntio ar gyfleoedd a phrosiectau SG o fewn meysydd diddordeb penodol.

 

Cymuned Leol
 • Rwyf am gael gwybod am y rhwydwaith SG presennol yn Sir Benfro
 • Rwyf am gael gwybod am gyfleoedd i blannu coed a sut i gymryd rhan
 • Rwyf am gael gwybod sut i annog peillwyr i fy ngardd
 • Rwyf am gael gwybod am Brosiectau SG lle rwy’n byw a sut gallai’r rhain gael eu cyflwyno

 

Datblygwyr
 • Rwyf am gael gwybod sut i gefnogi darparu SG ledled Sir Benfro.
 • Rwyf am gael gwybod sut i adnabod SG presennol i’w ddiogelu a’i wella trwy gynigion datblygu.
 • Rwyf am gael gwybod sut i ddatblygu cynigion sy’n darparu gwelliannau i’r rhwydwaith SG lleol a chydredeg â’r prosiectau SG a nodwyd a llywio i’r anheddiad perthnasol; a llywio i’r rhestr wirio o ddatblygwyr.

 

Awdurdod Cynllunio Lleol (polisi cynllunio lleol a datblygu)
 • Rwyf am gael gwybod am gyfleoedd i ddiogelu a gwella’r rhwydwaith SG ar y raddfa strategol.
 • Rwyf am gael gwybod sut i arfarnu cynigion datblygu er mwyn sicrhau dull dylunio ‘a arweinir gan SG’.
 • Rwyf am gael gwybod am yr opsiynau i ariannu a gweithredu SG trwy fecanweithiau fel cyfraniadau datblygwyr (cliciwch yma) a llywio at yr anheddiad perthnasol.
 • Rwyf am gael gwybod am y prosiectau SG a nodwyd a sut y gall y rhain hysbysu’r broses o greu strategaethau, uwchgynlluniau a chodau dylunio.
 • Mae gennyf arian i blannu coed stryd, ble ddylen nhw fynd?
 • Mae arnaf angen arweiniad ar sut i sicrhau bod coed trefol yn ymsefydlu’n llwyddiannus.
 • Rwyf am wella arferion rheoli er mwyn darparu’n well ar gyfer peillwyr.

 

Partneriaid Allanol / Grwpiau Cymunedol
 • Rwyf am gael gwybod sut i gyfrannu tuag at y weledigaeth gyffredin ar gyfer SG ledled Sir Benfro.
 • Rwyf am gael gwybod am brosiectau SG a nodwyd a sut i helpu i gyflawni gwelliannau ar draws y rhwydwaith SG strategol.
 • Rwyf am sefydlu llwybr peillwyr lle rwy’n byw.

 

Yn ôl i’r top

 

Pennod flaenorol:

Gweledigaeth a Nodau

 

Pennod nesaf:

Seilwaith Gwyrdd Strategol Sir Benfro

 

Dychwelyd i’r hafan:

Hafan