I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Trosglwyddo Canolfan Ymwelwyr Trefdraeth fel Ased Cymunedol

Mae tref yng Ngogledd Sir Benfro ar fin elwa ar ganolfan a llyfrgell newydd dan yr un to, a’r rheini’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr, wedi i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro gymeradwyo trosglwyddo adeilad ei hen ganolfan wybodaeth fel ased cymunedol.

Mae Cyngor Tref Trefdraeth yn mynd i gymryd safle Stryd Hir, Trefdraeth ar ôl cytuno ar les 30 mlynedd am rent o £1 y flwyddyn. Mae Cyngor y Dref wedi llwyddo hefyd yn ei gais am Grant Gwella Sir Benfro gan Gyngor Sir Benfro i helpu i sefydlu’r cyfleusterau newydd.

Yn y llun mae Kathy Bezinski a Ros McGarry (Grŵp Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth); Y Cynghorydd Sir Paul Harries, Is-Gadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth; Y Cynghorydd Jano Williams, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol; Gwyneth Hayward, Cadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth; y Cynghorydd John Griffiths a’r Cynghorydd Paddy Davies (Cyngor Tref Trefdraeth a Grŵp y Llyfrgell).
Yn y llun mae Kathy Bezinski a Ros McGarry (Grŵp Llyfrgell Gymunedol Trefdraeth); Y Cynghorydd Sir Paul Harries, Is-Gadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth; Y Cynghorydd Jano Williams, Cadeirydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol; Gwyneth Hayward, Cadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth; y Cynghorydd John Griffiths a’r Cynghorydd Paddy Davies (Cyngor Tref Trefdraeth a Grŵp y Llyfrgell).

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod y Parc, Gwyneth Hayward: “Mae’r Awdurdod yn falch o fod wedi gallu dod i gytundeb i drosglwyddo’r adeilad i’r gymuned leol.

“Mae cyngor y dref, grŵp y llyfrgell a staff Awdurdod y Parc wedi cyfrannu llawer o waith caled i sicrhau bod y broses yn cael ei chwblhau mor rhwydd â phosib, ac rydyn ni’n gobeithio y bydd llawer o’r trigolion ac ymwelwyr yn elwa ar yr ased cymunedol hwn am flynyddoedd lawer i ddod.”

Mae’r gwaith adeiladu’n mynd rhagddo, ac mae’r llyfrgell i fod i symud i’w chartref newydd ddechrau mis Rhagfyr. Y cam nesaf fydd trefnu tîm o wirfoddolwyr i redeg yr adeilad.

Gwahoddir pawb sy’n dymuno gwirfoddoli gyda’r ganolfan ymwelwyr neu’r llyfrgell i ddod am goffi a chacen yn Cnapan, Stryd y Dwyrain, Trefdraeth am 11 o’r gloch fore Mawrth, 11 Rhagfyr.

Ychwanegodd Cadeirydd Cyngor Tref Trefdraeth, y Cyng. John Griffiths: “Drwy  lwyddo i gwblhau les 30 mlynedd ar yr adeilad am rent rhad iawn, mae ein tref yn cael cyfle i greu cyfleuster i’w fwynhau gan y trigolion ac ymwelwyr. Ein cyfrifoldeb ni nawr yw manteisio i’r eithaf ar y cyfle hwn."

Dywedodd Jean Coyne, Cadeirydd Grŵp Llyfrgell Cymunedol Trefdraeth, “Mae’n bleser o’r mwyaf i ni gael cyfle i symud o’n safle presennol ar Stryd y Bont i’r ganolfan ymwelwyr newydd, sef i adeilad a fydd rhoi pob cyfle i ni wireddu ein nod o wasanaethu’r gymuned.”

Gyhoeddi 23/11/2018yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion