I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cerdded yn y Parc » Mynediad i Bawb » Llwybrau i Bawb

Llwybrau i Bawb

Mae'r llwybrau cerdded sydd wedi'u hamlygu ar y map isod yn amrywio o ran anhawster ac maent yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd â phlant ifainc neu gadeiriau gwthio, pobl llai abl, ac unrhyw un sydd am fynd am dro hamddenol.

Haroldston ChinsMae gan rai o'r llwybrau arwynebau llyfn ar gyfer cadeiriau olwyn, ond mae arwynebau rhai o'r llwybrau troed a cheffylau heb eu newid. Fel canllaw syml, rydyn ni wedi rhannu'r teithiau cerdded yn ddau gategori sef 'Llwybrau Mynediad Hwylus' a 'Llwybrau Antur'.

Y Llwybrau Mynediad Hwylus yw'r rhai mwyaf hygyrch. Mae eu harwynebau yn gadarn ac yn llyfn ac mae eu graddiannau yn raddol: mae unrhyw raddiant sy'n fwy na 1:20 (5%) wedi'i nodi yn y cyfarwyddiadau ac ar fap y daith gerdded.

Mae Teithiau Antur yn hirach, mae'r arwynebau'n gallu amrywio a'r graddiannau'n fwy serth, er bod unrhyw raddiannau sy'n fwy serth na 1:12 (8.3%) wedi eu nodi yn y cyfarwyddiadau ac ar fap y daith gerdded.

Cliciwch ar yr eiconau coch ar y map isod i weld y teithiau cerdded yn y tywyslyfr Llwybrau i Bawb. Nodwch, dydy taith cerdded 3 ddim yn addas i gadeiriau olwyn bellach, oherwydd erydiad arfordirol a ddigwyddodd yn ystod stormydd Ionawr/Chwefror 2014.

WalksLlanrath - Colby Nodwch, dydy'r daith yma ddim yn addas i gadeiriau olwyn bellach, oherwydd erydiad arfordirol a ddigwyddodd yn ystod stormydd Ionawr/Chwefror 2014. Haroldston Chins Maes Awyr Tyddewi Pwll y Felin, Caeriw Pyllau Lili Bosherston Stack Rocks - Penrhyn San Gofan Golygfan Gorllewin Angle Llanismel i Benrhyn y Castell Mawr Penrhyn Marloes Penrhyn Sant Gofan Abereiddi – Y Lagwn Glas Copa Clogwyn Porthgain Pwllgwaelod - Cwmyreglwys Parrog Trefdraeth - Cwm Tref ac Aber Trefdraeth Coppethall - Stepaside

Ar ei fwyaf sylfaenol, mae'r llethrau'n llai serth po fwyaf yw'r ail rif, h.y. mae graddiant o 1:8 yn fwy serth na graddiant o  1:15. I gymharu: goledd o 1:12 yw'r mwyaf serth a ganiateir ar rampiau sy'n rhoi mynediad i adeiladau ym Mhrydain.

Mae yna wybodaeth hefyd ar draethau a golygfannau hygyrch trwy ddilyn y ddewislen ar ochr chwith y dudalen, yn ogystal â rhestr o gyhoeddiadua a mudiadau perthnasol.

Diogelwch!

Mae rhai o'r llwybrau'n cynnwys darnau ar hyd copa'r clogwyni, ac mae angen bod yn ofalus iawn, yn enwedig mewn tywydd gwlyb neu wyntog.

Cofiwch gadw'n ddigon pell i ffwrdd oddi wrth ymylon y clogwyni.