COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Pwyllgor Cronfa Datblygu Cynaliadwy

Menter gan Lywodraeth Cymru yw’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy sydd â’r nod, drwy bartneriaeth, o ddatblygu a phrofi ffyrdd i gyflawni datblygu cynaliadwy mewn ardal cefn gwlad o harddwch ac amrywiaeth mawr, lle caiff nodweddion lleol o ran diwylliant, bywyd gwyllt, tirwedd, defnydd tir a chymuned eu cadw a’u gwella. Mae’r Awdurdod yn gyfrifol am weinyddu’r cynllun yn ei ardal yn unol â chanllawiau gweithrediadol a bennir gan Lywodraeth Cymru.

Er mwyn darparu proses effeithiol, effeithlon, teg a thryloyw, mae Pwyllgor y Gronfa Datblygu yn cyfarfod fel bo’r angen i asesu ceisiadau i’r gronfa. Mae’r Pwyllgor yn cynnwys chwe Aelod o’r Awdurdod a chwe aelod nad ydynt o’r Awdurdod (dau yr un o’r sectorau preifat, cyhoeddus a chymunedol).

Mae’r chwe aelod nad ydynt o’r Awdurdod yn aelodau o’r Pwyllgor mewn rhinwedd ymgynghorol a gwneir y penderfyniadau gan Aelodau’r Awdurdod.

Ceir rhagor o wybodaeth am y Gronfa ar dudalennau Cronfa Datblygu Cynaliadwy y wefan