I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Pwyllgor Rheoli Datblygu

Pwyllgor Rheoli Datblygu

Mae'r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn cwrdd bob chwech wythnos i benderfynu ar geisiadau cynllunio ac i ddelio gyda phob mater sy'n ymwneud â dynodi a gweinyddu Ardaloedd Cadwraeth. Mae'r Pwyllgor yn cynnwys pob Aelod o'r Awdurdod.

I weld yr agenda a’r ceisiadau sydd wedi cael eu hystyried mewn cyfarfodydd diweddar, rhowch glic ar y ddolen at “Papurau Pwyllgorau” ar y chwith.

Mae gan aelodau'r cyhoedd yr hawl i siarad ar unrhyw gais cynllunio sydd gerbron y Pwyllgor Rheoli Datblygu, tra'u bod yn rhoi'r cyfnod o rybudd sydd ei angen. Os hoffech chi siarad ar gais cynllunio, mae yna wybodaeth bellach yn y dogfennau sydd wedi eu rhestru isod.

Safle Porth Cynllunio
 

Annerch y Pwyllgor

Ffurflen gais am annerch y Pwyllgor