Adroddiad Monitro Blynyddol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ar yr Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) 2021-2022.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg tan hanner dydd, ddydd Gwener, 2 Mehefin 2023.

Dylid dychwelyd sylwadau naill ai’n ysgrifenedig i Dîm Cyfeiriad y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu drwy e-bost at devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y dogfennau, cysylltwch â Thîm Cyfeiriad ar 01646 624800. Gellir darparu copïau papur o’r canllawiau am gost fechan.

Caiff yr holl sylwadau eu cydnabod a byddant yn cael eu cyhoeddi. Bydd yr holl sylwadau’n cael eu hadrodd i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Bydd pawb sy’n cyflwyno sylwadau yn cael gwybod am ganlyniad cyfarfod yr Awdurdod.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chyfarwyddyd y Parc yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ffoniwch 01646 624800 neu e-bostiwch devplans@pembrokeshirecoast.org.uk.

 

Dogfennau’r Ymgynghoriad

AMR 1af CDLl2 gan gynnwys atiod 1 a 2

Atodiad 3 3 Tabl Dyfodol Cymru

Atodiad 4 Polisi Cynllunio Cymru 11

Atodiad 5 Adeiladu Lleoedd Gwell

Atodiad 6 Tabl Cynllun Morol

Atodiad 7 CCA

Mapiau