Prynwch docynnau tymor i'w defnyddio ym meysydd parcio a reolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - dim ond ar gael yn ystod y cyfnod talu (1 Mawrth i 31 Hydref)

Gweld y Cyfan: Tocynnau Tymor Meysydd Parcio