Y Pwynt, Little Haven

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 328 llath (300m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Llwybr i olygfan arfordirol.

Rhediadau i safon Fieldfare; croesgwymp yn ddibwys.

Wyneb o ryw fath o friciau. Golygfeydd hyfryd o’r morlin. Seddau.

Toiledau ym maes parcio Little Haven.

Cadair Olwyn 300 metr.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM856129

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau