Porth Clais

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 175 llath (160m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Celtic Coaster (Yn hygyrch i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Rhannau byr bob ochr i’r harbwr.

Mae ochrau uchaf yr harbwr yn hygyrch – oddeutu 80m ar bob ochr. Arwyneb o gerrig cywasgedig.

Golygfeydd o’r harbwr bach prydferth.

Seddau. Cyfleusterau Cyhoeddus radar ym maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Antur 160 metr.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM740242

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau