Maes Awyr Dale

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: Cadair Olwyn 0.81 milltir (1.3 km) Antur 0.87 milltir (1.4 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Llwybr gwastad ar gyn faes awyr gydag adran bellach o laswellt. Dim seddau. Cadair Olwyn 1.3 km; Antur 1.4 km.

Ar safle maes awyr o’r Ail Ryfel Byd. Concrit gwastad ac arwyneb asffalt (1.3 km) gyda darnau bach anesmwyth lle mae’r cerrig fflag yn ymuno gyda’i gilydd.

Efallai y bydd 1.4 km pellach yn addas i rai cadeiriau olwyn ar adran o laswellt byr ar Lwybr yr Arfordir.

Golygfeydd gwych. Toiledau yn Dale.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM799060

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau