Haroldston Chins

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 370 yards (370m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Pâl Gwibio (DIM mynediad hwylus i gadeiriau olwyn)
CYMERIAD: Llwybr gwastad ar frig y clogwyn

Parciwch yn y maes parcio bychan ar bwys yr ail grid gwartheg ar yr isffordd o Aberllydan  i Druidston Haven. Y llwybr carreg nawr wedi ei selio â sment; croes-gwymp yn ddibwys.

Yr 20m olaf heb fod yn fwy serth nag 1 mewn 12; gweddill y llwybr heb fod yn fwy serth nag 1 mewn 20, gan amlaf oddeutu 1 mewn 50.

Enillodd y llwybr hwn Wobr BT Cefn Gwlad i Bawb.

Dwy olygfan, ar 130m a 370m, a seddau ar oddeutu 130m, 210m a 370m. Toiledau ar heol meysydd parcio Aberllydan a Nolton.

Cadair Olwyn 370m

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM863168

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau