Boulston

Half Day + Walk

PELLTER/HYD: 4.3 milltir (6.9km) 2 awr
CLUDIANT CYHOEDDUS: Dim
CYMERIAD: Llwybrau ceffylau, glan yr afon, gall fod yn fwdlyd mewn mannau, caeau a da byw, 2.2 milltir (3.5km) o gerdded ar isffyrdd.
CHWILIWCH AM: Glannau coediog yr afon • olion hen Dŷ Maenor • hwyaid a rhydwyr • adar coetir • golygfeydd gwych dros yr afon • blodau’r cloddiau yn y Gwanwyn.
MWY O WYBODAETH: Cofiwch osgoi adegau pan fydd y llanw’n uchel– edrychwch ar dablau’r llanw. Efallai y bydd angen esgidiau glaw ar hyd y blaendraeth.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM970144

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau