Mwynhewch sylwebaeth sain yn archwilio hanes Castell Caeriw. Er mwyn gwrando ar daith sain wrth ymweld â’r Castell, gellir dod o hyd i blaciau wedi’u rhifo mewn mannau ledled yr adeilad. Dewiswch o'r dolenni wedi'u rhifo isod i ddechrau disgrifiad sain.

 

1. Croeso i Gastell Caeriw

 

 

2. Rydych yn sefyll yn y Porthdy Canol

 

3. Dianc lawr y toiled

 

4. Syr Nicholas De Carew

 

5. Yr Is-grofft

 

6. Nawr, rydych yn y Capel

 

7. Ystafelloedd preifat a Goruwchystafell yr Arglwydd

 

8. Syr Rhys ap Thomas, Breninorseddwr

 

9. Y Neuadd Fach

 

10. Y Cyntedd Mawreddog

 

11. Bywyd Gwyllt Caeriw

 

12. Tŵr y Gogledd-Orllewin

 

13. Y Felin Heli

 

14. Adain Elisabethaidd Syr John Perrot

 

15. Mae ochr Ddwyreiniol Adain Perrot

 

16. Y Rhyfel Cartref

 

17. Y Warchodfa yn nhŵr y De Ddwyrain

 

18. Adfail Rhamantus