Parrog Wdig (Gorllewin)

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 766 llath (700m)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws cyhoeddus Abergwaun, Strumble Shuutle – NID yw’n hygyrch i gadeiriau olwyn. Gorsaf derfynol y rheilffordd ym mhorthladd y Fferi
CYMERIAD: Rhodfa glan-môr – dim gwir rediadau na chroes-gwympiadau

Parciwch ar lan y môr ger y fynedfa i derfynell y fferi. Rhan yn balmant, rhan ag wyneb o fath o friciau – dim rhediad amlwg na chroes-gwympiadau.

Mae’r 200m de-ddwyreiniol ger ardal chwaraeon dŵr boblogaidd, gyda seddau. Mae’r 500m gogledd-orllewinol yn dilyn brig y morglawdd y tu allan i gwrt ciw’r fferi – dim seddau.

Mae’r toiledau ar ben dwyreiniol yr adeilad chwaraeon dŵr.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM946380

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau