Naw Ffynnon/Solfach

Taith Fer

PELLTER/HYD: 3.1 milltir (5.0 km) 1 awr 15 munud
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth Solfach 411, *Pâl Gwibio 400 (*tymhorol, galw a theithio)
CYMERIAD: Arfordir garw, caeau a da byw, gweddol wastad
CHWILIWCH AM: Adar y môr

Mae hanes a natur yn cyfarfod yn nhwnneli a chwarelau Naw Ffynnon…

Mae gan Naw Ffynnon nifer o chwarelau sydd ddim yn cael eu defnyddio sydd, am eu bod nhw’n dal yr haul, yn lloches ar gyfer amrywiaeth o blanhigion a philipalaod.

Mae’r arfordir yn frith o ogofau ac ym Mhorth-y-Rhaw, cildraeth bach, mae yna gaer benrhyn gwych gyda chlogwyni serth i’r dwyrain.

Yn Aberllong gellir gweld olion tri cwch tynnu a ddifrodwyd gan y moroedd garw ar eu taith o Lerpwl yn 1986.

Dywedir mai Ogof Tybaco yw’r fynedfa i dwnnel a arferai arwain o’r ogof i ffermdy Llanunwas er mwyn smyglo contraband i’r lan.

Cerfiwyd cwm Solfach gan ddŵr tawdd rhewlifol ar ddiwedd yr Oes Iâ diwethaf, pan gododd lefelau’r môr a boddi gwaelod y cwm i ffurfio’r porthladd enwog.

Mae Ian Meopham, Parcmon Sector y Gorllewin gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, wedi cerdded y daith hon. Mae’n dweud: “Gellir gweld olion hen gwch tynnu a
olchwyd i’r lan o’r rhan o’r llwybr sy’n pasio’r Crud (neu’r Cradle). Mae yna hanes i ardal Ogof y Smyglwyr, a ddefnyddiwyd ar un adeg i fasnachu tybaco. Ardal wych i weld pili-palaod a gwas y neidr.”

Gwybodaeth gan y BBC

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM785245

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau