Jameston, Lôn Haylands

Taith Fer

PELLTER: 1.7 milltir (2.8 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth Jameston 349, Gorsaf rheilffordd 1 milltir i’r gogledd dwyrain (SS069994)
CYMERIAD: Cerdded ar heolydd bach, lôn gwyrdd, patrymau caeau o’r canol oesoedd

Dim sticlau, y cyfan ar lonydd gydag arwyneb.

Dilynwch y lôn allan o’r pentref, heibio Brumwells ar y chwith. Wrth y groesfan, trowch i’r chwith a dilynwch y lôn i Manorbier Newton.

Ychydig ar ôl arwydd y pentref trowch i’r chwith i’r trac (arwydd ‘anaddas i gerbydau modur) a’i ddilyn yn ôl i’r man cychwyn.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SS047999

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi