Hodgeston

Taith Fer

PELLTER: 1.7 milltir (2.8 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth 349, gofynnwch iddo stopio yn y pentref
CYMERIAD: Caeau a da byw
RHYBUDD:  85m o gerdded ar yr A4139, nid oes llwybr troed.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SS024983

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi