Herbrandston

Taith Fer

PELLTER: 2.1 milltir (3.4 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth Herbrandston 315/316, *Pâl Gwibio 400 (*tymhorol, galw a theithio)
CYMERIAD: Ffordd fach, sticlau, caeau ac da byw.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM869077

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau