Glan cei Solfach

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 0.5 milltir (0.8 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth Solfach (yn hygyrch i gadair olwyn) Puffin Shuttle (HEB fod yn hygyrch i gadair olwyn)
CYMERIAD: Quayside route overlooking harbour.

O faes parcio Solfach Isaf i’r Clwb Hwylio. Rhan yn llwybr cerrig llyfn, rhan yn asffalt, ar forglawdd heb wyliadwriaeth.

Rhediadau i safon Fieldfare, y croes-gwymp yn ddibwys.

Seddau. Toiledau yn y maes parcio.

Cadair Olwyn 0.8 km

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM805243

CYMERWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau