Foel Eryr

Taith Hanner Dydd +

PELLTER/HYD: 6.1 milltir (9.8 km) 2 awr 30 munud
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth Rosebush 344/345,
CYMERIAD: Rhostir, mynydd, da byw, esgyniad serth i’r gorllewin o Foel Eryr (graddiant 253 m)
CHWILIWCH AM: Bwncathod • golygfeydd o Foel Eryr
MWY O WYBODAETH: Dim marciau ffordd ar y llwybr ar y mynydd

Yn Foel Eryr mae yna gwt mawr, cyfadeilad caeedig o garreg sych a charnedd gladdu o’r Oes Efydd yn ogystal â thŵr arsylwi’r Parc Cenedlaethol, sy’n tynnu sylw at gwahanol olygfeydd sydd i’w gweld dros o Parc o’r safebwynt ysblennyd hwn.

Chwiliwch am adar y rhostir fel y bwncath, cudyll coch, pigfran ac ehedydd.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SN069319

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi