Felindre Farchog

Taith Fer

PELLTER: 3.1 milltir (5.0 km)
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth 412
CYMERIAD: Coetir, grisiau, camfeydd, caeau a da byw, 1.8 km ar ffordd dawel

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SN100390

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi