Aberfelin, Trefin

Taith Cadair Olwyn

PELLTER: 98 llath (90m)

CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws cyhoeddus Trefin, StrumbleShuttle (tymhorol) - NID yw'n hygyrch i gadeiriau olwyn

CYMERIAD: Llwybr ar rediad o ymyl y ffordd

Parcio ar ymyl y ffordd yn y gilfach gyntaf ar yr heol i Lanrhian o Drefin.

Llwybr asffalt newydd i hen felin gyda golygfeydd o’r bae, a sedd. Llwybr goriwaered serth, bron i gyd â pheth rhediad.

Y rhan fwyaf serth yn 1:9 am 20m.

Toiledau cyhoeddus agosaf 2.5 milltir i ffwrdd ym Mhorthgain. Antur 90 metr.

Wheelchair accessible path at Aberfelin, Trefin

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SM834324

CYMRWCH OFAL!

  • Byddwch yn ofalus ar Lwybr yr Arfordir
  • Cadwch at y llwybr ac i ffwrdd o ymylon y clogwyni
  • Gwisgwch esgidiau cryfion a dillad cynnes, sy’n dal d ŵr
  • Cymrwch ofal arbennig mewn tywydd gwyntog a/neu wlyb
  • Cadwch lygad barcut ar blant a chwn bob amser
  • Cofiwch gau gatiau