Prosiect gwyddoniaeth newydd i ddinasyddion y Parc Cenedlaethol yn galw ar bawb i fod yn wyllt!

Cyhoeddwyd : 29/07/2021

Mae prosiect newydd cyffrous, sy’n annog pobl i gael hwyl ac ymgysylltu mwy â byd natur, wedi cael ei lansio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae Look Wild yn brosiect sy’n cynnwys pob un o’r 15 Parc Cenedlaethol yn y DU, a dyma’r prosiect gwyddoniaeth dinasyddion mwyaf hyd yma sy’n cynnwys pob un o’r 15 Parc. Gan ddefnyddio’r ap iNaturalist i adnabod natur, gofynnir i aelodau’r cyhoedd gyfrannu at well dealltwriaeth o fywyd gwyllt a bioamrywiaeth drwy gofnodi’r planhigion, yr anifeiliaid a’r pryfed maen nhw’n eu gweld pan fyddan nhw allan.

Lansiwyd y prosiect yn Sir Benfro ddydd Sadwrn 3 Gorffennaf gyda digwyddiad Dathlu Dolydd am ddim yn Skrinkle Haven. Roedd Parcmyn Ifanc Arfordir Penfro wrth law i helpu gyda’r gweithgareddau, a oedd yn cynnwys cyflwyniad i’r prosiect Look Wild, sesiynau sgubo rhwydi a thaith gerdded dywys drwy’r dolydd lle mae Wardeiniaid Awdurdod y Parc wedi gweithio’n galed am nifer o flynyddoedd i wella bioamrywiaeth.

Dywedodd Parcmon Darganfod Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Tom Moses:

“Rydyn ni’n falch iawn o gymryd rhan yn y prosiect hwn gan Barciau Cenedlaethol y DU, sy’n ceisio helpu pobl i fwynhau a chysylltu â natur, gan gefnogi cadwraeth ar yr un pryd.

“Dydy llawer o bobl ddim yn sylweddoli pa mor bwysig yw cofnodi ymweliadau â bywyd gwyllt yn ein brwydr yn erbyn colli bioamrywiaeth – os yw’r gwyddonwyr yn gwybod beth sydd ar gael, maen nhw mewn sefyllfa well i’n helpu ni i gyd i ofalu amdano. Mae’r apiau’n hwyl i’w defnyddio, yn eich galluogi chi i greu eich casgliad eich hun o olygfeydd, i gwblhau heriau ac i ddod o hyd i unrhyw blanhigion ac anifeiliaid nad ydych chi’n gyfarwydd â nhw.

“I deuluoedd a phlant, neu’n wir i unrhyw un sy’n cymryd rhan, mae’n ffordd wych o droi taith gerdded yn antur, i helpu gyda llesiant ac i helpu i drawsnewid y diffyg cyswllt â natur a welwyd yn y blynyddoedd diwethaf. Gellir recordio golygfeydd yn unrhyw le, hyd yn oed yn eich gardd neu yn eich mannau gwyrdd lleol – mae’r cyfan yn helpu.”

Male using smartphone to identify wildflowers

Ychwanegodd Tom:

“Mae modd i bawb fynd at y dolydd yn Skrinkle o’r maes parcio, ac i’r rheini sy’n fodlon camu ymhellach, gellir cyfuno ymweliad ag archwilio Cilfachau Drws yr Eglwys a Traethau Skrinkle Haven.”

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Look Wild ac i lawrlwytho ap iNaturalist, ewch i wefan Parciau Cenedlaethol y DU. Mae fersiwn symlach a mwy addas i blant o ap iNaturalist, o’r enw Seek, hefyd ar gael i’w lwytho i lawr ar ddyfeisiau Android ac Apple.

I gael gwybod am ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yn y Parc Cenedlaethol, ewch i’n dudalen digwyddiadau.