Cynllun poblogaidd Cadeiriau Olwyn y Traeth yn dathlu 15 mlynedd o wella hygyrchedd

Posted On : 31/08/2022

Mae cynllun sy’n cael ei redeg gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i wella hygyrchedd traethau Sir Benfro i’r rheini sydd â phroblemau symudedd, bellach yn dathlu 15 mlynedd ers ei sefydlu, ac mae’n grymuso mwy o bobl nag erioed i archwilio’r arfordir godidog.

Sefydlwyd cynllun Cadeiriau Olwyn y Traeth yn 2007 gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru. Diolch i haelioni busnesau lleol sy’n cadw’r cadeiriau ac yn sicrhau eu bod ar gael i aelodau o’r cyhoedd, mae llawer mwy ohonynt wedi bod ar gael dros y 15 mlynedd diwethaf. Bellach mae cadeiriau olwyn a chymhorthion symudedd eraill ar gael o 14 lleoliad gwahanol o gwmpas y Parc.

Gellir llogi cadeiriau olwyn y traeth maint safonol nawr gan:

 • Crwst, Traeth Poppit
 • Caffi The Wavecrest, Bae Gorllewin Angle
 • Windswept Watersports, Traeth Dale
 • Jack’s at the Longhouse, Dwyrain Freshwater
 • Caffi Dennis, Traeth y Castell, Dinbych-y-pysgod
 • The Stone Crab, Traeth Saundersfoot
 • Caffi Mawr, Traeth Mawr Trefdraeth
 • YHA, Gogledd Aberllydan
 • Sunlounger and Deckchair Hire, Porth Mawr.

Mae cadeiriau olwyn y traeth i blant ar gael yn:

 • Crwst, Traeth Poppit
 • Jack’s at the Longhouse, Dwyrain Freshwater
 • Salty’s, Traeth Dinbych-y-pysgod (De)
 • Good Trails, Traeth Coppet Hall
 • Joe’s Diner, Traeth Dinbych-y-pysgod (Gogledd).

Ar rai traethau, gall hefyd fod yn bosibl i’r rhai sydd angen cynorthwyydd i drefnu i gael cymorth gan wirfoddolwr.

Mae cadair olwyn y traeth ychwanegol ym Mhencadlys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn Noc Penfro (benthyciadau wedi’u trefnu ymlaen llaw a systemau rhagflas yn unig), ac mae cadeiriau olwyn ‘Push’ pob tir gan Mountain Trike hefyd ar gael yng Nghastell Caeriw.

Mae’r cadeiriau wedi’u cynllunio ar gyfer pobl sy’n defnyddio cadair olwyn a’r rheini sy’n ei chael yn anodd cerdded ar draethau tywodlyd. Er eu bod yn cefnogi llawer o bobl i gael gwell mynediad, nid oes arnynt unrhyw harneisiau ychwanegol, ar wahân i’r gwregys glin. O ganlyniad, bydd angen i ddefnyddwyr allu mynd i mewn ac allan o’r gadair heb fod angen teclyn codi na chymorth i sefyll arnynt.

Dywedodd Sarah Beauclerk, Cydlynydd Cadeiriau Olwyn y Traeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Dros y 15 mlynedd diwethaf, mae traethau Sir Benfro wedi dod yn rhai o’r traethau mwyaf hygyrch yng Nghymru, ac mae’r dyfodol yn edrych yn fwy disglair fyth.

“Yn ddiweddar, rydyn ni wedi sicrhau cyllid gan y Pethau Pwysig, a fydd yn ein galluogi i gyflwyno Mountain Trike arall i’n fflyd sy’n tyfu, yn ogystal â llwybrau sy’n rolio allan, fframiau cerdded ar olwynion, a theclyn codi symudol.

“Mae’r adborth rydyn ni wedi’i gael gan ddefnyddwyr wedi bod yn anhygoel. I lawer o bobl, mae wedi bod yn gyfnod hir ers iddyn nhw allu mwynhau golygfeydd a synau ar draethau, ac mae defnyddio’r cadeiriau olwyn wedi bod yn brofiad cyffrous ac emosiynol iddyn nhw.

“Ni fyddai dim o hyn yn bosibl heb gefnogaeth y busnesau lleol sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynllun, a hoffem ddiolch iddyn nhw unwaith eto am wneud cymaint o wahaniaeth i fywydau pobl.”

Ar wahân i gadair olwyn Whitesands, y gallwch ei chasglu o’r safle am ffi fechan, ac ar yr amod ei bod ar gael, gellir archebu pob cadair olwyn ymlaen llaw nawr, ar-lein yn https://beachwheelchairs.simplybook.it/v2/#book. Mae hyn yn sicrhau y bydd cadair sydd wedi’i chadw ar gael pan fyddwch yn cyrraedd.

I gael rhagor o wybodaeth am Fynediad i Bawb ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys gwybodaeth am gadeiriau olwyn y traeth, ewch i https://www.arfordirpenfro.cymru/pethau-iw-gwneud/mynediad-i-bawb/.

Two children on a beach using beach wheelchairs