Pwyllgor Rheoli Datblygu

Dyddiad y Cyfarfod : 03/06/2020

Rhith-Gyfarfod yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben

1. Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:     Cyng P Baker

Dr M Havard

Cyng R Owens

2. Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:       Cyng M Williams