Pwyllgor Rheoli Datblygu 21/06/23

Dyddiad y Cyfarfod : 21/06/2023

Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell, yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Dr M Havard

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Cyng S Hancock